Наредба Н-18, ПАСОСС-СУПТО

Принципи и ограничения

Ползване на ПАСОСС-Електронни документи като софтуер за управление на продажбите в търговския обект (СУПТО) по Наредба Н-18 Принципи Ограничения ЗЕН Електроникс не търгува с касови апарати. Екип ПАСОСС не получава комисионни от търговци и/или вносители на касови апарати. Добавянето на марка/модел касови апарати за ползване от платформата ПАСОСС-Електронни документи се определя само и единствено от следните…

Касови апарати, Наредба 18, супто

Наредба Н-18 и ПАСОСС-Ваучер като СУПТО

Не се очаква удължаване на сроковете по Наредба Н-18, въпреки съществуващите и към момента неясноти Наредба Н-18 наложи, според нас по начин далече от оптималния, драстични промени в изградени и функциониращи софтуерни приложения, свързани електронни документи и управление на търговия със стоки и услуги. Сроковете за реализацията им са кратки, а програмирането на базови функции…

Туристическа агенция и Туроператор

Както е добре известно, упражняването на дейност в туристическия сектор изисква лицето или фирмата да притежава необходимия лиценз, отговаряйки на определени условия за получаването му. Лицензирането се извършва в Агенцията по туризма, съгласно Закона за туризма. За клиента е трудно да направи еднозначно разграничение между туристическа  агенция и туроператор. Туроператорът е фирмата, която оформя пакет…