Касови апарати, Наредба 18, супто

Наредба Н-18 и ПАСОСС-Ваучер като СУПТО

Не се очаква удължаване на сроковете по Наредба Н-18, въпреки съществуващите и към момента неясноти Наредба Н-18 наложи, според нас по начин далече от оптималния, драстични промени в изградени и функциониращи софтуерни приложения, свързани електронни документи и управление на търговия със стоки и услуги. Сроковете за реализацията им са кратки, а програмирането на базови функции…