Достъпът до това приложение за електронни документи в туризма е персонален. Регистрацията на нов потребител в е лесна и безплатна.
Всеки регистриран потребител получава достъп за работа при условията на план FREE, за да тества в реални условия възможностите на приложението.
Потребителят може сам да избере най-подходящия като функционалност и цена абонаментен план, който му осигурява желаната ефективност на работа.

Всички документи за едно пътуване

ПАСОСС – Ваучер

Името на приложението остана от времето, когато то беше създаденo със скромната цел да генерира в реално време туристически ваучери в електронен вид. Днес ПАСОСС-Ваучер е online платформа за създаване и обработка на основните и съпътстващите документи за едно пътуване (всички с един и същ УНП): оферта, туристически договор, резервации, самолетни билети, всички прилежащи счетоводни документи, контрол на плащанията. Освен възможността да се работи едновременно от множество компютри, независимо от тяхната географска локация, друго безспорно удобство на ПАСОСС-Ваучер е това, че веднъж въведените базовите данни се ползват многократно за автоматично генериране на туристически (и/или счетоводни) документи, които при обичайната работа на ръка се пропускат, заради своята трудоемкост. Приложението осигурява гъвкави и полезни справки.

Online платформа за електронни документи в туризма

За агенции и оператори

Гъвкавата настройка на програмата позволява на всяка туристическа фирма, в съответствие със своята дейност и организация на работа, да подбере и ползва желан брой модули, в последователност и по начин, оптимални за конкретните условия. Всеки регистриран оператор получава права, в съответствие със служебните си задължения. За ограничаване на възможността за грешки, въведените данни се валидират. Равнопоставени начини на работа са избор от списък и свободно въвеждане на текст. Записаните веднъж данни се използват многократно за автоматично генериране на нови форми и документи. Готовите документи могат да бъдат разпечатани или изпратени по електронен път, подписани или не с КЕП. Приложението е синхронизирано с Amadeus, Galileo и Sabre. Платформата има осигурен постоянен сервиз, развива се планирано и позволява добавяне на модули по задание на клиента, за негови специфични цели.

… още

Amadeus tikets, data transfer, електронни документи в туризма

Функционалност и възможности

 • Туристически договор

  Организацията на всяко пътуване е добре да започне с договор.

 • Резервации

  Трансфер, настаняване в хотел, тур, rent a car, застраховка, други туристически услуги.

 • Самолетни билети

  Трансфер от Amadeus/Galileo/Sabre на всички данни, генериране на протокол за самолетен билет.

300x300-1
 • Фактура

  Електронна фактура и/или проформа за туристическата услуга.

 • Туристически ваучер

  Документалното оформяне на всяко пътуване завършва с туристически ваучер.

 • Подписване с КЕП

  Всеки електронен документ може да бъде подписан с КЕП и пратен по e-mail.

СУПТО в туризма

 • №377 в списъка НАП

  Платформата ПАСОСС-Електронни документи, част от която е ПАСОСС-Ваучер, е одобрена като СУПТО под №377 в Списъка на НАП.

 • Правила и ограничения

  Glavrida senectus et netuset litora torquent malesuada fames ac turpis egestas lorem ipsum.

 • Касови апарати

  Malesuada from fames ac turpis egestas lorem ipsum dolor nulla facilisi. Glavrida lacus et amos for aute.

 • Подготовка на приложението за работа с касов апарат

  Class aptent tasociosqu ad litora torquent peer incepet mauris in erat justo litora dolor torquent.

 • Свързване на касов апарат

  Tristique for senectus et netuset malesuada fames ac turpis egestas nulla lorem ipsum.

 • Подписване с КЕП

  Всеки електронен документ може да бъде подписан с КЕП и пратен по e-mail

телефон на клиента 070017353

Вашият успех на един клик разстояние!

Безплатна регистрация. Лека и удобна работа.

flexy4

И защото сме Flexo studio …

всичко ни е Flexibility

Online платформа

Достъпна за работа от всеки компютър, свързан в Интернет, независимо от неговата географска локация.

Контрол на достъпа

Потребителят сам определя правата на своите оператори, според техните ниво на компетентност, отговорност и служебни задължения.

Осигурена поддръжка

Платформата е в непрекъснато развитие и обновяване, а нашите консултанти са на разположение на потребителите за помощ и съдействие.
bu-login-176x50-black

Как да започнем?

1

Регистрирайте се като потребител на ПАСОСС-Ваучер. Регистрацията е лесна и безплатна. Тя ви осигурява достъп и работа при условията на абонаментен план Free.

2

Тествайте функционалността на платформата с реални документи, при различни условия, за да се убедите в нейната пригодност за вашия работен процес.

3

Когато тестът ви убеди, че ПАСОСС-Ваучер ще улесни вашата работа, изберете най-подходящия като цена и възможности абонаментен план и продължете спокойно напред.
Доверете ни се още днес!

zen electronics

ZEN Electronics. logoУеб-базирани приложения – универсални и персонални (по поръчка на възложителя), вграждане, интеграция, автоматизация на бизнес процеси.

Powered by Flexo Studio & ПАСОСС

service@pasoss.com 0700 17353