Протокол за марж, баланс

Протокол за марж по чл.117 от ЗДДС

Всяка фактура, свързана с туристическа услуга, трябва да бъде включена в поне един протокол за марж. Няма ограничение за броя протоколи, в които се включват части от една фактура и това може да се прави докато остатъкът по нея стане 0.

Касов апарат, статус

Статус на касова операция

След изпращането на команда/заявка към касовия апарат за печат на фискален бон с бутон [Печат на касов бон и създаване на документ] или [Запис], Приложението очаква от него отговор за изпълнението, в зависимост от който касовата операция получава статус (SUCCESS/FAILURE/UNKNOWN) и се записва в базата данни.