Туристическа агенция и Туроператор

Както е добре известно, упражняването на дейност в туристическия сектор изисква лицето или фирмата да притежава необходимия лиценз, отговаряйки на определени условия за получаването му. Лицензирането се извършва в Агенцията по туризма, съгласно Закона за туризма. За клиента е трудно да направи еднозначно разграничение между туристическа  агенция и туроператор. Туроператорът е фирмата, която оформя пакет…