Протокол за марж, баланс

Протокол за марж по чл.117 от ЗДДС

Всяка фактура, свързана с туристическа услуга, трябва да бъде включена в поне един протокол за марж. Няма ограничение за броя протоколи, в които се включват части от една фактура и това може да се прави докато остатъкът по нея стане 0.

Печат на електронен документ

Отпечатване на е-документ

Традициите на практиката, а понякога и изискванията на нормативната уредба, все още не позволяват да отпадне напълно необходимостта  от отпечатване на електронен документ на хартия и последващото му съхранение в този вид за определено време. Примерът по-долу е за отпечатване на туристически ваучер, но действията са аналогични и при Договор, и при Протокол, и при…

Договор за туристическо пътуване

Туристически договор

Договор за организирано туристическо пътуване Създаване на нов договор За да създадеш Договор за туристическа услуга (туристически договор), влез в профила на конкретната фирма и избери последователно от Главно меню > Договори и Ваучери > Тур. Договор > Нов договор. Отваря се празна бланка на нов документ. Тази бланка е заложена програмно и промени в…