Печат на електронен документ

Отпечатване на е-документ

Традициите на практиката, а понякога и изискванията на нормативната уредба, все още не позволяват да отпадне напълно необходимостта  от отпечатване на електронен документ на хартия и последващото му съхранение в този вид за определено време. Примерът по-долу е за отпечатване на туристически ваучер, но действията са аналогични и при Договор, и при Протокол, и при…