Касов апарат, статус

Статус на касова операция

След изпращането на команда/заявка към касовия апарат за печат на фискален бон с бутон [Печат на касов бон и създаване на документ] или [Запис], Приложението очаква от него отговор за изпълнението, в зависимост от който касовата операция получава статус (SUCCESS/FAILURE/UNKNOWN) и се записва в базата данни.