ПАСОСС Ваучер, регистрация

Регистрация на потребител

Ползването на програмата, дори и в демо-режим, изисква Потребителско име и Парола за достъп, които се получават след Регистрация. Тя е напълно безплатна и не обвързва потребителя с договор и задължения за ползване.