• Договор

  за туристическа услуга

 • Проформа фактура

  очаква плащане

 • Фактура

  след получаване на плащането

 • Ваучер

  всички документи са готови

 • Фактура

  за туристически пекет

 • Ваучер

  за платен туристически пакет

 • Резервация на самолетни билети

  през Amadeus

 • Протокол за самолетен билет

  трансфер на данни от Amadeus

 • Фактура

  комисионна на агента

 • Фактура

  за туристически пекет

 • Ваучер

  за платен туристически пакет

 • Резервации на туристически услуги

  извън готов туристически пакет

 • Приемо-предавателен протокол

  всички документи са готови

 • Проформа фактура

  очаква плащане

 • Фактура

  след получаване на плащането

 • Договор

  за туристическа услуга
  (готов туристически пакет)

 • Резервации

  на туристически услуги извън пакета

 • Фактура

  общо за пакета и услугите

 • Протокол

  за резервираните туристически услуги

 • Ваучер

  за туристическия пакет по договор

 • Договор

  за туристическа услуга
  (туристически пакет)

 • Фактура

  за пакета по договор

 • Ваучер

  за туристическия пакет по договор

 • Резервации

  на туристически услуги извън пакета

 • Фактура

  за резервираните допълнителни услуги

 • Нов Ваучер

  за пакет + разервации

 • Договор

  за туристическа услуга

 • Проформа фактура

  очаква плащане

 • Фактура

  след получаване на плащането

 • Ваучер

  всички документи са готови

 • Фактура

  след получаване на плащането

 • Ваучер

  за платената туристическа услуга

 • Резервации на туристически услуги

  извън готов туристически пакет

 • Приемо-предавателен протокол

  всички документи са готови

 • Проформа фактура

  очаква плащане

 • Фактура

  след получаване на плащането

 • Резервация на самолетни билети

  през Amadeus

 • Протокол за самолетен билет

  трансфер на данни от Amadeus

 • Фактура

  комисионна на агента

 • Договор

  за туристическа услуга
  (готов туристически пакет)

 • Резервации

  на туристически услуги извън пакета

 • Фактура

  общо за пакета и услугите

 • Протокол

  за резервираните туристически услуги

 • Ваучер

  за туристическия пакет по договор

 • Договор

  за туристическа услуга
  (туристически пакет)

 • Фактура

  за пакета по договор

 • Ваучер

  за туристическия пакет по договор

 • Резервации

  на туристически услуги извън пакета

 • Фактура

  за резервираните допълнителни услуги

 • Нов Ваучер

  за пакет + разервации