Право на ползване

ПАСОСС – Ваучер се ползва на абонаментен принцип, с предплащане на месечна такса за избран от потребителя период. Размерът ѝ е пряко свързан с броя на обслужваните фирми, броя на регистрираните потребители и включената функционалност.

Безплатен достъп

Всеки новорегистриран потребител получава, без обвързване с договор, безплатен достъп за работа при условията на план FREE,  за да тества в реални условия възможностите на приложението, преди да избере оптималния за него абонаментен план.

Абонаменти

За улеснение, потребителят има възможност да избира от 7 абонаментни плана, оптимизирани според нашия опит да покриват обичайни практики в туризма. Към всеки от тях може да се добави допълнителна функционалност, според конкретните условия.
 • Абонамент

  Избери абонаментен план, включи желаните разширения.

 • Заявка

  Заяви абонаментен план и период за плащане на тел. 0700017353

 • Фактура

  За избрания период получаваш по email електронна данъчна фактура

 • Плащане

  Плати получената данъчна фактура по банков път IBAN BG18FINV915010BGN003HR.

 • Администрация

  Работи с приложението леко и удобно. Ние сме на линия, за помощ и подкрепа.

Абонаментни планове

Mini, Stadart, Extra, VIP (mini, maxi), Luxe (mini, maxi)

 

Месечната абонаментна такса се заплаща до края на предходния месец, само по банков път.

Минималният период за плащане е 2 месеца, а максималният – 12 месеца и за него потребителят получава 10% отстъпка.

Цената на допълнителна функционалност се добавя към месечния абонамент, а минималният срок за плащане е 2 месеца.

Всички посочени в този сайт цени са нетни в лева [BGN] и върху тях се начислява ДДС. Сделката се оформя счетоводно, като доставката на услугата, с електронна данъчна фактура, след получаване на съответното банково плащане

Месечна такса [лв]:

Модул Туристически ваучери:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резрвации самолени билети:

Резрвации туристически услуги:

12,50

ДА

1

2

ДА

Месечна такса [лв]:

Модул  Туристически ваучери:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резрвации самолени билети:

Резрвации туристически услуги:

17,30

ДА

2

4

ДА

Месечна такса [лв]:

Модул  Туристически ваучери:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резрвации самолени билети:

Резрвации туристически услуги:

22,50

ДА

3

10

ДА

mini

maxi

Месена такса [лв]:

Модул Туристически ваучери:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Модул е-Фактуриране:

Подписване с КЕП:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резрвации самолени билети:

Резрвации туристически услуги:

30,00

ДА

1

5

вкл.

вкл.

вкл.

42,00

ДА

3

10

вкл.

вкл.

вкл.

mini

maxi

Месена такса [лв]:

Модул Туристически ваучери:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Модул е-Фактуриране:

Подписване с КЕП:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резервации: самолетни билети:

Резервации туристически услуги:

60,00

ДА

1

5

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

84,00

ДА

3

10

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

+ Абонаменти

Абонаментни планове

Mini, Stadart, Extra, VIP (mini, maxi), Luxe (mini, maxi)

 

Месечната абонаментна такса се заплаща до края на предходния месец, само по банков път.

Минималният период за плащане е 2 месеца, а максималният – 12 месеца и за него потребителят получава 10% отстъпка.

Цената на допълнителна функционалност се добавя към месечния абонамент, а минималният срок за плащане е 2 месеца.

Всички посочени в този сайт цени са нетни в лева [BGN] и върху тях се начислява ДДС. Сделката се оформя счетоводно, като доставката на услугата, с електронна данъчна фактура, след получаване на съответното банково плащане
+ Mini

Месечна такса [лв]:

Модул Туристически ваучери:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резрвации самолени билети:

Резрвации туристически услуги:

12,50

ДА

1

2

ДА

+ Standart

Месечна такса [лв]:

Модул  Туристически ваучери:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резрвации самолени билети:

Резрвации туристически услуги:

17,30

ДА

2

4

ДА

+ Extra

Месечна такса [лв]:

Модул  Туристически ваучери:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резрвации самолени билети:

Резрвации туристически услуги:

22,50

ДА

3

10

ДА

+ VIP

mini

maxi

Месена такса [лв]:

Модул Туристически ваучери:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Модул е-Фактуриране:

Подписване с КЕП:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резрвации самолени билети:

Резрвации туристически услуги:

30,00

ДА

1

5

вкл.

вкл.

вкл.

42,00

ДА

3

10

вкл.

вкл.

вкл.

+ Luxe

mini

maxi

Месена такса [лв]:

Модул Туристически ваучери:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Модул е-Фактуриране:

Подписване с КЕП:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резервации: самолетни билети:

Резервации туристически услуги:

60,00

ДА

1

5

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

84,00

ДА

3

10

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

Разширения

Могат да се активират допълнително към всеки абонаментен план, по желание на потребителя.

 

Цената им се добавя се към месечния абонамент, а минималният срок за плащане е 2 месеца.

Всички посочени в този сайт цени са нетни в лева [BGN] и върху тях се начислява ДДС. Сделката се оформя счетоводно, като доставката на услугата, с електронна данъчна фактура, след получаване на съответното банково плащане.

Допълнителна фирма

Допълнителен потребител

7.00

4,00

Подписване на документите с електронен подпис

Шаблони и периодични фактури към модул фактуриране

Двуезична двувалутна фактура към модул фактуриране

Контрол на плащанията по фактура

Приемо-предавателни протоколи

5.00

5.00

6.00

6.00

7.00

Туристически договори

Протокол за самолетни билети

Резервации самолетни билети

Резервации туристически услуги

16.00

16.00

16.00

16.00

По задание на потребителя можем да разработим допълнително модул или/или функция за конкретни негови цели.

по договаряне

+ Разширения

Разширения

Могат да се активират допълнително към всеки абонаментен план, по желание на потребителя.

 

Цената им се добавя се към месечния абонамент, а минималният срок за плащане е 2 месеца.

Всички посочени в този сайт цени са нетни в лева [BGN] и върху тях се начислява ДДС. Сделката се оформя счетоводно, като доставката на услугата, с електронна данъчна фактура, след получаване на съответното банково плащане.

+ Системни

Допълнителна фирма

Допълнителен потребител

7.00

4,00

+ Функционални

Подписване на документите с електронен подпис

Шаблони и периодични фактури към модул фактуриране

Двуезична двувалутна фактура към модул фактуриране

Контрол на плащанията по фактура

Приемо-предавателни протоколи

5.00

5.00

6.00

6.00

7.00

+ е-Документи

Туристически договори

Протокол за самолетни билети

Резервации самолетни билети

Резервации туристически услуги

16.00

16.00

16.00

16.00

+ Персонални

По задание на потребителя можем да разработим допълнително модул или/или функция за конкретни негови цели.

по договаряне

БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТЕН ПЛАН FREE

Всеки новорегистриран потребител получава, без обвързване с договор за ползване, безплатен достъп за работа при условията на абонаментен план FREE,  за да тества в реални условия възможностите на приложението, преди да избере оптималния за него абонаментен план. В този режим програмата е пълнофункционална, но са наложени следните ограничения за допустимия брой на генерираните електронни документи:

Месечен абонамент

Туристически Ваучери

Протоколи и туристически договори

Електронни фактури

Подписване с електронен подпис (КЕП)

Двуезични двувалутни фактури

0,00

5

5

20

5

5

Заяви абонаментен план

Към настоящия момент, най-удобно е да заявите желания Абонаментен план по телефона: 070017353.

Функцията за заявка online се разработва.

Close

БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ СЕГА

Ако се нуждаете от повече информация относно регистрацията, ще я намерите тук.

Close