Право на ползване

ПАСОСС – Ваучер се ползва на абонаментен принцип, с предплащане на месечна такса за избран от потребителя период. Размерът ѝ е пряко свързан с броя на обслужваните фирми, броя на регистрираните потребители и включената функционалност.

Безплатен достъп

Всеки новорегистриран потребител получава, без обвързване с договор, безплатен достъп за работа при условията на план FREE,  за да тества в реални условия възможностите на приложението, преди да избере оптималния за него абонаментен план.

Абонаменти

За улеснение, потребителят има възможност да избира от 7 абонаментни плана, оптимизирани според нашия опит да покриват обичайни практики в туризма. Към всеки от тях може да се добави допълнителна функционалност, според конкретните условия.
 • Абонамент

  Избери абонаментен план, включи желаните разширения.

 • Заявка

  Заяви абонаментен план и период за плащане на тел. 0700017353

 • Фактура

  За избрания период получаваш по email електронна данъчна фактура

 • Плащане

  Плати получената данъчна фактура по банков път IBAN BG18FINV915010BGN003HR.

 • Ползване

  Работи с приложението леко и удобно. Ние сме на линия, за помощ и подкрепа.

Абонаментни планове

Mini, Stadart, Extra, VIP (mini, maxi), Luxe (mini, maxi)

 

Месечната абонаментна такса се заплаща до 5-то число на текущия месец, само по банков път.

Минималният период за плащане е 2 месеца, а максималният – 12 месеца и за него потребителят получава 10% отстъпка.

Цената на допълнителна функционалност се добавя към месечния абонамент, а минималният срок за плащане е 2 месеца.

Всички посочени в този сайт цени са нетни в лева [BGN] и върху тях се начислява ДДС. Сделката се оформя счетоводно, като доставката на услугата, с електронна данъчна фактура, след получаване на съответното банково плащане

Месечна такса [лв]:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резрвации самолени билети:

Резрвации туристически услуги:

8,00

1

2

ДА

Месечна такса [лв]:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резрвации самолени билети:

Резрвации туристически услуги:

11,50

2

4

ДА

Месечна такса [лв]:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резрвации самолени билети:

Резрвации туристически услуги:

15,00

3

10

ДА

mini

maxi

Месена такса [лв]:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Модул е-Фактуриране:

Подписване с КЕП:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резрвации самолени билети:

Резрвации туристически услуги:

20,00

1

5

вкл.

вкл.

вкл.

28,00

3

10

вкл.

вкл.

вкл.

mini

maxi

Месена такса [лв]:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Модул е-Фактуриране:

Подписване с КЕП:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резервации: самолетни билети:

Резервации туристически услуги:

40,00

1

5

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

56,00

3

10

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

+ Абонаменти

Абонаментни планове

Mini, Stadart, Extra, VIP (mini, maxi), Luxe (mini, maxi)

 

Месечната абонаментна такса се заплаща до 5-то число на текущия месец, само по банков път.

Минималният период за плащане е 2 месеца, а максималният – 12 месеца и за него потребителят получава 10% отстъпка.

Цената на допълнителна функционалност се добавя към месечния абонамент, а минималният срок за плащане е 2 месеца.

Всички посочени в този сайт цени са нетни в лева [BGN] и върху тях се начислява ДДС. Сделката се оформя счетоводно, като доставката на услугата, с електронна данъчна фактура, след получаване на съответното банково плащане
+ Mini

Месечна такса [лв]:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резрвации самолени билети:

Резрвации туристически услуги:

8,00

1

2

ДА

+ Standart

Месечна такса [лв]:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резрвации самолени билети:

Резрвации туристически услуги:

11,50

2

4

ДА

+ Extra

Месечна такса [лв]:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резрвации самолени билети:

Резрвации туристически услуги:

15,00

3

10

ДА

+ VIP

mini

maxi

Месена такса [лв]:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Модул е-Фактуриране:

Подписване с КЕП:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резрвации самолени билети:

Резрвации туристически услуги:

20,00

1

5

вкл.

вкл.

вкл.

28,00

3

10

вкл.

вкл.

вкл.

+ Luxe

mini

maxi

Месена такса [лв]:

Брой фирми:

Брой потребители:

Автоматична актуализация:

Модул е-Фактуриране:

Подписване с КЕП:

Шаблони и периодични фактури:

Двуезична двувалутна фактура:

Туристически договор:

Протокол за самолетен билет:

Резервации: самолетни билети:

Резервации туристически услуги:

40,00

1

5

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

56,00

3

10

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

вкл.

Разширения

Могат да се активират допълнително към всеки абонаментен план, по желание на потребителя.

 

Цената им се добавя се към месечния абонамент, а минималният срок за плащане е 2 месеца.

Всички посочени в този сайт цени са нетни в лева [BGN] и върху тях се начислява ДДС. Сделката се оформя счетоводно, като доставката на услугата, с електронна данъчна фактура, след получаване на съответното банково плащане.

Допълнителна фирма

Допълнителен потребител

4

3

Подписване на документите с електронен подпис

Шаблони и периодични фактури към модул фактуриране

Двуезична двувалутна фактура към модул фактуриране

Контрол на плащанията по фактура

4

4

4

4

Туристически договори

Протокол за самолетни билети

Резервации самолетни билети

Резервации туристически услуги

10

10

10

10

По задание на потребителя можем да разработим допълнително модул или/или функция за конкретни негови цели.

по договаряне

+ Разширения

Разширения

Могат да се активират допълнително към всеки абонаментен план, по желание на потребителя.

 

Цената им се добавя се към месечния абонамент, а минималният срок за плащане е 2 месеца.

Всички посочени в този сайт цени са нетни в лева [BGN] и върху тях се начислява ДДС. Сделката се оформя счетоводно, като доставката на услугата, с електронна данъчна фактура, след получаване на съответното банково плащане.

+ Системни

Допълнителна фирма

Допълнителен потребител

4

3

+ Функционални

Подписване на документите с електронен подпис

Шаблони и периодични фактури към модул фактуриране

Двуезична двувалутна фактура към модул фактуриране

Контрол на плащанията по фактура

4

4

4

4

+ е-Документи

Туристически договори

Протокол за самолетни билети

Резервации самолетни билети

Резервации туристически услуги

10

10

10

10

+ Персонални

По задание на потребителя можем да разработим допълнително модул или/или функция за конкретни негови цели.

по договаряне

БЕЗПЛАТЕН АБОНАМЕНТЕН ПЛАН FREE

Всеки новорегистриран потребител получава, без обвързване с договор за ползване, безплатен достъп за работа при условията на абонаментен план FREE,  за да тества в реални условия възможностите на приложението, преди да избере оптималния за него абонаментен план. В този режим програмата е пълнофункционална, но са наложени следните ограничения за допустимия брой на генерираните електронни документи:

Месечен абонамент

Туристически Ваучери

Протоколи и туристически договори

Електронни фактури

Подписване с електронен подпис (КЕП)

Двуезични двувалутни фактури

0,00

5

5

20

5

5

Заяви абонаментен план

Към настоящия момент, най-удобно е да заявите желания Абонаментен план по телефона: 070017353.

Функцията за заявка online се разработва.

Close

БЕЗПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЯ СЕГА

Ако се нуждаете от повече информация относно регистрацията, ще я намерите тук.

Close