Сумарен касов бон, фискален бон със сумарни обороти