Отпечатване на туристически ваучер

При електронните документи, терминът „отпечатване“ има по-специфично значение: тъй като окончателният вид на електронния документ е файл (най-често формат pdf), отпечатване се свързва веднъж, с генерирането на този файл и втори път, с разпечатването му на принтер върху хартия. И за двата случая са нужни предварителни настройки на процеса, изгледа и съдържанието на документа.

Избери последователно от Главно меню > Администрация > Настройки > Ваучери.

Отваря се диалог за попълване на някои параметри, прехвърлящи се автоматично при създаване на туристически договори, резервации туристически услуги и ваучери. Секцията за настройка на изображенията за лого и печати е разположена в дясната половина на активния екран.

Настройка на параметрите за печат

Качване на изображения за лого и печати

За да оформиш външния вид на ваучера, задай за качване (бутон [Browse]) последователно предварително подготвени файлове (jpg, png, gif) за Лого / Печат (БГ)/ Печат (EN) и избери Тясна бланка или Широка бланка за документа (при тясна бланка, на един лист А4 са разположени два ваучера един до друг). Запиши всички настройки с бутона [Запис] и едва тогава избраните изображения ще бъдат качени в системата и визуализирани на екрана с настройките.
Избор на файлове за каване, Brows.

Нито едно изображение (Лого / Печат (БГ) / Печат (EN)) не е задължително, без тях се генерира стандартна бланка (тясна или широка).

Мащабиране и позициониране на качените изображения

За всяко от качените изображения може да се променя Ширина (мащабиране, преоразмеряване). Ние препоръчваме за всяка цел да се подготви (ето как ) подходящо изображение и то да не се мащабира. За Лого-то може да се дефинира и Позициониране (ляво/център/дясно) по ширина, спрямо габарита на бланката. Промените се активират със [Запис].
Мащабиране и позициониране на изображение

Замяна на качено изображение с ново

За да замениш качено вече изображение за Лого / Печат (БГ) / Печат (EN), от бутон [Browse] избери нов файл, а след това натисни [Запис]. Едва тогава новото изображение ще се визуализира на екрана вместо старото. Можеш да замениш повече от едно изображения едновременно.

По аналогичен начин се сменят Широка бланка/Тясна бланка, като промяната се активира със [Запис].

Новият външен вид на ваучера, след като променените настройки (бланка, лого, печат) са били записани с бутона [Запис], ще се отнася за всички разпечатани след това документи, включително създадените преди промяната на настройките. Новата визия не променя съдържанието на документа, а само неговия външен вид.

Отпечатване на туристически ваучер на хартия

Отпечатването на туристически ваучер на хартия става по обичайния за всеки друг електронен документ в това приложение начин (виж тук ). Функцията Печат е достъпна по всеки от следните три начина:

  1. От Списък ваучери
  2. От Редакция на ваучер
  3. Разпечатване на генерирания PDF файл