НАЙ-НОВИ
И още
Меню Разходни фактури

Модул РАЗХОДНИ ФАКТУРИ

Раздел Разходни фактури осигурява три възможности за добавяне в системата на фактурите за доставки: генериран/сканиран PDF файл или директно въвеждане на данни.

Научи как
Протокол за марж, баланс

Протокол за марж по чл.117 от ЗДДС

Всяка фактура, свързана с туристическа услуга, трябва да бъде включена в поне един протокол за марж. Няма ограничение за броя протоколи, в които се включват части от една фактура и това може да се прави докато остатъкът по нея стане 0.

Научи как
работа с касов апарат

Меню КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

В секция КАСОВИ ОПЕРАЦИИ на Главното меню са систематизирани функции и справки, свързани с работата на СУПТО с касов апарат. Включва дялове Операции и История.

Научи как
Касов апарат, статус

Статус на касова операция

След изпращането на команда/заявка към касовия апарат за печат на фискален бон с бутон [Печат на касов бон и създаване на документ] или [Запис], Приложението очаква от него отговор за изпълнението, в зависимост от който касовата операция получава статус (SUCCESS/FAILURE/UNKNOWN) и се записва в базата данни.

Научи как
СУПТО, оперативна инструкция

Разширена инструкция

Разширена инструкция за работа с касов апарат в СУПТО – уникален номер на продажбата, отпечатване на касова бележка към електронен документ, касови операции, сторно, анулиране, справки.

Научи как
приоритетен касов апарат

Приоритетен касов апарат

Работата на потребителя се оптимизира, ако бъде избран като приоритетен поне един касов апарат, които със сигурност (или поне с голяма вероятност) винаги е включен.

Научи как
Печат на електронен документ

Отпечатване на е-документ

Традициите на практиката, а понякога и изискванията на нормативната уредба, все още не позволяват да отпадне напълно необходимостта  от отпечатване на електронен документ на хартия и последващото му съхранение в този вид за определено време. Примерът по-долу е за отпечатване на туристически ваучер, но действията са аналогични и при Договор, и при Протокол, и при…

Научи как
Бърз и удобен тест на ваучер в два прозореца

Хитър тест на ваучер

Бърз и удобен начин за тест настройките, свързана с многократна промяна на параметри и необходимост от непрекъснати проверки на външния вид на ваучера след всяка промяна.

Научи как
Печат на туристически ваучер

Печат на ваучер

Отпечатване на туристически е-ваучер има по-специфично значение: окончателният вид на електронния документ може да е файл (pdf), но може да бъде разпечатан и върху хартия.

Научи как
Подготовка на изображение за лого

Лого и фирмени печати

При отпечатване на туристически ваучер на български/английски език е предвидена възможност за визуализация на Лого и фирмен печат.

Научи как
Настройка на ваучери

Настройки за ваучери

Настройки на параметри, които се прехвърлят автоматично при създаване на туристически договори, резервации на туристически услуги и ваучери.

Научи как
Договор за туристическо пътуване

Туристически договор

Договор за организирано туристическо пътуване Създаване на нов договор За да създадеш Договор за туристическа услуга (туристически договор), влез в профила на конкретната фирма и избери последователно от Главно меню > Договори и Ваучери > Тур. Договор > Нов договор. Отваря се празна бланка на нов документ. Тази бланка е заложена програмно и промени в…

Научи как
Трансфер на данни от Amadeus в реално време

Amadeus трансфер

! ПАСОСС-Ваучер е синхронизирана официално за работа с най-популярната система за резервация и покупка на самолетни билети Amadeus   Чрез автоматичен трансфер данните постъпват от Amadeus в ПАСОСС-Ваучер и тук можеш да оперираш свободно с тях.

Научи как
Контрол на плащанията

Контрол на плащанията

Контролът на плащанията в ПАСОСС – Ваучер може да се раздели основно на две дейности: по фактури (и сродни документи) и по резервации (на туристически услуги).

Научи как
ПАСОСС Ваучер, регистрация

Регистрация на потребител

Ползването на програмата, дори и в демо-режим, изисква Потребителско име и Парола за достъп, които се получават след Регистрация. Тя е напълно безплатна и не обвързва потребителя с договор и задължения за ползване.

Научи как