Електронни документи в туризма, синхронизация на самолетни резервации