Туристическа агенция и Туроператор

Както е добре известно, упражняването на дейност в туристическия сектор изисква лицето или фирмата да притежава необходимия лиценз, отговаряйки на определени условия за получаването му. Лицензирането се извършва в Агенцията по туризма, съгласно Закона за туризма. За клиента е трудно да направи еднозначно разграничение между туристическа  агенция и туроператор. Туроператорът е фирмата, която оформя пакет…

Details

Регистрация на потребител

Ползването на програмата, дори и в демо-режим, изисква Потребителско име и Парола за достъп, които се получават след Регистрация. Тя е напълно безплатна и не обвързва потребителя с договор и задължения за ползване.

Details