Протокол за марж по чл.117 от ЗДДС

Всяка фактура, свързана с туристическа услуга, трябва да бъде включена в поне един протокол за марж. Няма ограничение за броя протоколи, в които се включват части от една фактура и това може да се прави докато остатъкът по нея стане 0.

Details