ПАСОСС, туристически ваучери, електронни документи в туризма