Договор за туристическо пътуване

Туристически договор

Договор за организирано туристическо пътуване Създаване на нов договор За да създадеш Договор за туристическа услуга (туристически договор), влез в профила на конкретната фирма и избери последователно от Главно меню > Договори и Ваучери > Тур. Договор > Нов договор. Отваря се празна бланка на нов документ. Тази бланка е заложена програмно и промени в…

Трансфер на данни от Amadeus в реално време

Amadeus трансфер

! ПАСОСС-Ваучер е синхронизирана официално за работа с най-популярната система за резервация и покупка на самолетни билети Amadeus   Чрез автоматичен трансфер данните постъпват от Amadeus в ПАСОСС-Ваучер и тук можеш да оперираш свободно с тях.

Често прилагани схеми на работа

Договорза туристическа услуга Проформа фактураочаква плащане Фактураслед получаване на плащането Ваучервсички документи са готови Фактураза туристически пекет Ваучерза платен туристически пакет Резервация на самолетни билетипрез Amadeus Протокол за самолетен билеттрансфер на данни от Amadeus Фактуракомисионна на агента Фактураза туристически пекет Ваучерза платен туристически пакет Резервации на туристически услугиизвън готов туристически пакет Приемо-предавателен протоколвсички документи са…

Туристическа агенция и Туроператор

Както е добре известно, упражняването на дейност в туристическия сектор изисква лицето или фирмата да притежава необходимия лиценз, отговаряйки на определени условия за получаването му. Лицензирането се извършва в Агенцията по туризма, съгласно Закона за туризма. За клиента е трудно да направи еднозначно разграничение между туристическа  агенция и туроператор. Туроператорът е фирмата, която оформя пакет…