№377 в регистъра на НАП

ОПЕРАТИВНА ИНСТРУКЦИЯ

За всичко накратко – работа на касов апарат в СУПТО

СВЪРЗВАНЕ

на касов апарат към компютър, настройки и тестове

РЕГИСТРАЦИЯ

на касов апарат в СУПТО

ПРИОРИТЕТЕН

Дефиниране на касов апарат като приоритетен при генериране на УНП

СТОКИ/УСЛУГИ

Връзка между артикулите в приложението и департаментите на касовия апарат

КАСОВИ ОПЕРАЦИИ

Дневни отчети, хронология, сторниране, анулиране, дубликати

Статус на касова операция

Отговори от касов апарат към СУПТО

Изтриване, анулиране, сторно

Отстраняване на грешки в издадени електронни документи

Повреден касов апарат

Работа в ръчен режим, сумарен касов бон

ОСНОВНИ

Принципи и ограничения при работата на ПАСОСС-Електронни документи като СУПТО

НАРЕДБА 18

Точните отговори и най-добрите решения за вашата работа

РАЗШИРЕНА ИНСТРУКЦИЯ

Работа с касов апарат в СУПТО
Всичко важно