Печат на електронен документ

Традициите на практиката, а понякога и изискванията на нормативната уредба, все още не позволяват да отпадне напълно необходимостта  от отпечатване на електронен документ на хартия и последващото му съхранение в този вид за определено време. Примерът по-долу е за отпечатване на туристически ваучер, но действията са аналогични и при Договор, и при Протокол, и при Фактура.Все пак, запазва се предимството към това решение да се прибягва само при неотложна нужда и само за определени документи.

Всички електронни документи в това приложение се отпечатват (оригинал и/или копия) на хартия еднообразно. Функцията Печат е достъпна по няколко начина.

От списъка на документите

Главно меню > Договори и ваучери > Ваучери > Печат
Отпечатване на туристически ваучер от Списък ваучери

От Редакция на документа

Главно меню > Договори и ваучери > Ваучери > Редакция (на избран документ) > Печат
Отпечатване на туристически ваучер от Редакция

Печат

Независимо по кой от двата описани дотук начина е стартирана функцията Печат, следва връзка (линк), който отваря изглед (preview) на избрания документ във финален диалог преди отпечатване. Изгледът, който се визуализира, е в съответствие с дефинираните настройки за съответния електронен документ.
Link kym dokumenta za otpeàtwane

В този финалендиалог има възможност да бъде избран (и променян многократно), броят на желаните за разпечатване документи:

  • само един оригинал;
  • един оригинал и едно копие;
  • един оригинал и две копия.

Бланките „оригинал“ и „копие“ са маркирани. След всяка промяна на избора, с бутона [Генерирай отново] се актуализира изгледа на избрания вариант за печат. Това, което се вижда на екрана, се изпраща към принтера с бутона [Print] и отпечатването приключва.

Отпечатване

Печат на файл PDF

Третата възможност за отпечатване на е-документ на хартия е при обработка на създадения pdf-файл, към който е получена връзка по e-mail.

Генерираният файл съдържа определен брой документи, които са били дефинирани при неговото създаване и подготовката му за изпращане. Възможностите са същите, както при описаната по-горе функция Печат. PDF-файлът може да съдържа само един оригинал, един оригинал и едно копие, един оригинал и две копия. Всяка бланка е маркирана като „оригинал“ и „копие“.

Функцията Печат /Print е част от приложението, с което потребителят обичайно обработва подобни (pdf) файлове е ползването ѝ е стандартно.

на д

Текстов блок с акцент вдясно.акцент Текстов блок с акцент вдясно.

Текст БЛОК

Info box

текст

РЕД: текст и картинка

Контрол на плащанията, данни