Наредба Н-18, ПАСОСС-СУПТО

НАП предлага сроковете по Наредба Н-18 да бъдат удължени.Чака се решението на Министъра на финансите.

С последните изменения и допълнения (ДВ. бр.52 от 2 Юли 2019г) на Наредба Н-18 (от 13.12.2006, в сила от 01.01.2007), се струпаха доста неуточнени детайли. И това е нормално при опита ѝ за всеобхватност, но тези неуточнения правят  трудно, дори почти невъзможно, програмирането на наложените изисквания. За нас отдавна е очевиден дисбалансът между работата, която трябва всички да свършим и резултатът, който Правителството очаква да постигне. Вече почти година работим само по тези промени и всекидневно се сблъскваме с реални, утвърдени с години  бизнес практики, моделирането на които в СУПТО  поражда множество въпроси, чиито отговори не намираме в текста на Наредба Н-18. Единствената ни възможност е да отправяме питания за тълкуване към НАП. За целта се сдобихме специално с фирмен КЕП, за да подписваме електронната поща и да получаваме персонални отговори на конкретните въпроси. Всичко това се случва бавно и невинаги много успешно. Доста често отговорът цитира текстовете на наредбата, за чието изясняване, всъщност, ние питаме. И това е нормално, едва ли питаме само ние.

Вече лицензирахме един от нашите продукти. В момента очакваме одобрението на лиценза на приложението ПАСОСС-Ваучер. Отстранихме първата партида забележки на НАП, изпратихме допълнителни описания, чакаме решението.

Работата по СУПТО няма да приключи с получаването на лиценза. Ежедневно изникват конкретни детайли, свързани с конкретни условия, които трябва да бъдат отработени. Това е едно от предимствата на уеб-базираната платформа – един иска (първият попаднал в конкретна ситуация), всички получават (по-късно, когато и на тях им се случи). За нас е изключително важно да имаме ясно и точно задание за програмиране. Вие познавате работата, ние познаваме програмата – в единодействието ни е скрито успешното решение на всеки проблем. В тази връзка в призоваваме към следното:

Питайте НАП

За всяка неяснота или особеност. Там са хората, които дефинират правилата.

По електронен път, НАП приема питания на два адреса:

infocenter@nra.bg

Това е поща с масов достъп. Отговорът от нея се получава бързо, но вероятността да е негоден е голяма. Въпросите не се разглеждат от експерт, а от екип, който търси същия или подобен въпрос в базата данни на питанията и препраща отново изготвения вече отговор.

nap@nra.bg

Това е поща, която изисква имейлът да е подписан с КЕП. Ако оформите въпроса във файл (doc, pdf, друг) и го подпишете с КЕП, а след това го изпратите по e-mail, системата няма да го приеме. Трябва да бъде подписан не файлът, а самият мейл. От известните ни приложения, такава функция притежава само Microsoft Outlook Express. Отговорите от този мейл са изготвени от експерти, в голяма степен са конкретни и в повечето случаи са полезни. Идват бавно, особено сега.

Споделете с нас знанията и желанията си

Ако ни поставяте ясни задачи, ние ще ги програмираме по най-добрия възможен начин.

От общите ни усилия зависи ефективността на съвместната ни работа.