Електронни документи в туризма, Обмен на данни, data export/import