Подготовка на изображения за лого и фирмени печати на ваучери

При отпечатване на туристически ваучер е предвидена възможност за визуализация на Лого, фирмен печат на български език Печат (БГ) и фирмен печат на английски език Печат (EN), която е включена в менюто Настройки > Ваучер ( в панел Администрация на Главното меню.

Настройка на лого за широка бланка

Създаването на ваучер на широка бланка означава стандартен размер А4.

Логото (изображение във формат jpg / png / gif) се помества в автономно поле с максимални размери ширина 745 px и височина 300 px, в горната част на страницата, по цялата ѝ полезна ширина.  Използването на изображение с по-голяма ширина от максималната ще предизвика мащабиране на целия документ, включително намаляване на шрифта. Използването на изображение с по-голяма височина от максималната ще предизвика разделяне на документа на повече от една страница.

Широка бланка, поле за лого

По ширина (в хоризонтална посока) каченото изображение се подравнява ляво/център/дясно в максималния размер 745 px, а вертикално зоната се ограничава до височината на изображението. Предвидена е и възможност изображението да бъде мащабирано пропорционално, по зададена ширина, към което ние ви съветваме да прибягвате само в краен случай. Препоръчваме да бъде подготвено специално изображение за конкретната цел, с подходящи размери, цветност и прозрачност, а за подравняване да бъде избрано център.

Например, качваме изображение с размери 427х120 px, формат png, 100% прозрачен фон:

Logo за широка бланка

Избираме подравняване център:

Лого, широка бланка, макет

Краен резултат за Ваучер на широка бланка:

Ваучер, широка бланка с лого

Настройка на лого за тясна бланка

Това е икономична форма на печат, при която по ширината на стандартна страница А4 се поместват два ваучера.

Логото (изображение във формат jpg / png / gif) се помества в автономно поле, с максимални размери ширина 240 px и височина 240 px., разположено в лявата половина на горната част на формата. Използването на изображение с по-голяма ширина от максималната ще предизвика мащабиране на целия документ, включително намаляване на шрифта. Използването на изображение с по-голяма височина от максималната ще предизвика разделяне на документа на повече от една страница.

Лого, ваучер тясна бланка

Тясната бланка е проектирана така, че вертикалната линия между полето за лого и текстовите данни да бъде центрирана спрямо документа. По ширина (в хоризонтална посока) каченото изображение се подравнява ляво/център/дясно в максималния размер 240 px, т.е. в лявата половина на формата, а вертикално зоната се ограничава до неговата височина. Предвидена е и възможност изображението да бъде мащабирано пропорционално, по зададена ширина, към което ние ви съветваме да прибягвате само в краен случай. Препоръчваме да бъде подготвено специално изображение за конкретната цел, с подходящи размери, цветност и прозрачност, а за подравняване да бъде избрано дясно.

Качваме изображение с размери 160х80 px и избираме подравняване дясно.

Ваучер тясна бланка, лого

Краен резултат за Ваучер на тясна бланка:

Ваучер, тясна бланка с лого

Настройка на фирмени печати

Освен Лого, и при двете бланки, в документа може да се добави фирмен печат на български език или фирмен печат на английски език. Зоната за печат е програмно заложена в долния ляв ъгъл на документа, с максимални препоръчителни размери 150х150, без възможности за позициониране, но може да се мащабира. Изображението се разполага под текста на документа. При документ, създаден на български език се ползва Печат (БГ), а при документ, създаден на български език и при двуезичен документ се ползва Печат (EN). Ако потребителят прецени, може да зададе за двата печата едно и също изображение.
Ваучер, фирмен печат